Ds. J.B. Zippro - Lukas 24 : 25 - 27

Afspelen

Jezus onderwijs aan de Emmausgangers

Lukas 24
10-4-2016
De noodzaak van dit onderwijs
De inhoud van dit onderwijs
De vrucht op dit onderwijs

Lukas 24 : 25 - 27

Lukas 24
25
En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben!
26
Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan?
27
En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem geschreven was.

Delen & Download

Download preek