Ds. J. IJsselstein - Mattheüs 28 : 18 - 20

Afspelen

Het begin van een nieuwe tijd

24-4-2016
De grote aanspraak
De grote opdracht
De grote troost

MattheĆ¼s 28 : 18 - 20

Mattheüs 28
18
En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
19
Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.
20
En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

Delen & Download

Download preek