Ds. S.W. Janse - Genesis 45 : 26 - 28

Afspelen

De goede boodschap

Genesis 45
23-4-2016
De brengers van deze goede boodschap
De inhoud van deze goede boodschap
De uitwerking van deze goede boodschap

Genesis 45 : 26 - 28

Genesis 45
26
Toen boodschapten zij hem, zeggende: Jozef leeft nog, ja, ook is hij regeerder in gans Egypteland! Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet.
27
Maar als zij tot hem gesproken hadden al de woorden van Jozef, die hij tot hen gesproken had, en dat hij de wagenen zag, die Jozef gezonden had om hem te voeren, zo werd de geest van Jakob hun vader, levendig.
28
En Israel zeide: Het is genoeg! mijn zoon Jozef leeft nog! ik zal gaan, en hem zien, eer ik sterve!

Delen & Download

Download preek