Ds. J. IJsselstein - Kolossenzen 3 : 3 - 4

Afspelen

Onderwerp

10-4-2016
Het leven van de ware heiligmaking kent drie tijden
Verleden
Heden
Toekomst

Kolossenzen 3 : 3 - 4

Kolossenzen 3
3
Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.
4
Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

Delen & Download

Download preek