Ds. C.G. Vreugdenhil - Ruth 2 : 1 - 4

Afspelen

De wonderlijke leiding van God

Ruth 2
De gegoede familie van Naomi
De diaconale zorg van God
De gang van Ruth naar de akker
De komst van Boaz uit Bethlehem
Deel 6/18

Ruth 2 : 1 - 4

Ruth 2
1
Naomi nu had een bloedvriend van haar man, een man, geweldig van vermogen, van het geslacht van Elimelech; en zijn naam was Boaz.
2
En Ruth, de Moabietische, zeide tot Naomi: Laat mij toch in het veld gaan, en van de aren oplezen, achter dien, in wiens ogen ik genade zal vinden. En zij zeide tot haar: Ga heen, mijn dochter!
3
Zo ging zij heen, en kwam en las op in het veld, achter de maaiers; en haar viel bij geval voor, een deel van het veld van Boaz, die van het geslacht van Elimelech was.
4
En ziet, Boaz kwam van Bethlehem, en zeide tot de maaiers: De HEERE zij met ulieden! En zij zeiden tot hem: De HEERE zegene u!

Delen & Download

Download preek