Ds. J.B. Zippro - Johannes 20 : 15 - 16

Afspelen

Onderwerp

27-3-2016
De verschijning van de Heere Jezus in het leven van Maria Magdalena
De ontmoeting met Jezus
De openbaring van Jezus
Het onderwijs van Jezus

Johannes 20 : 15 - 16

Johannes 20
15
Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, menende, dat het de hovenier was, zeide tot Hem: Heere, zo gij Hem weg gedragen hebt, zeg mij, waar gij Hem gelegd hebt, en ik zal Hem wegnemen.
16
Jezus zeide tot haar: Maria! Zij, zich omkerende, zeide tot Hem: Rabbouni, hetwelk is gezegd, Meester.

Delen & Download

Download preek