Ds. J.B. Zippro - Johannes 19 : 42

Afspelen

De begrafenis van de Heere Jezus

25-3-2016
De dienaren bij deze begrafenis
De plaats van deze begrafenis
Het heil door deze begrafenis

Johannes 19 : 42

Johannes 19
42
Aldaar dan legden zij Jezus, om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was.

Delen & Download

Download preek