Ds. R. Kattenberg - Zefanja 1 : 1

Afspelen

Zefanja, een man Gods

4-9-2011
Een uitvoerige stamboom
Een gelovige vader
Een heilrijk evangelie
In de gemeente van Lelystad heeft ds. R. Kattenberg een aantal jaren geleden over de 'onbekende profeet Zefanja' een prekenserie gehouden. Het eerste deel van deze serie ontbrak en is door toevoeging van deze preek compleet. De komende periode hopen we wekelijks dit Bijbelboek onder de aandacht te brengen.

Zefanja 1 : 1

Zefanja 1
1
Het woord des HEEREN, hetwelk geschied is tot Zefanja, den zoon van Cuschi, den zoon van Gedalja, den zoon van Amarja, den zoon van Hizkia; in de dagen van Josia, den zoon van Amon, den koning van Juda.

Delen & Download

Download preek