Ds. J. IJsselstein - Romeinen 6 : 4

Afspelen

Onderwerp

28-3-2016
De innige band tussen Christus en de gelovige uitgedrukt in het teken en zegel van de volwassendoop
Met Hem begraven door de doop
Met Hem opgestaan tot een nieuw leven
Preek is gehouden op tweede Paasdag. In deze dienst werd ook de volwassendoop bediend.

Romeinen 6 : 4

Romeinen 6
4
Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.

Delen & Download

Download preek