Ds. J.S. van der Net - Mattheüs 28 : 7

Afspelen

De opstanding van de Heere Jezus

27-3-2016
Het voorgaan van de Heere Jezus
Het zien van de Heere Jezus

MattheĆ¼s 28 : 7

Mattheüs 28
7
En gaat haastelijk henen, en zegt Zijn discipelen, dat Hij opgestaan is van de doden; en ziet, Hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij Hem zien. Ziet, ik heb het ulieden gezegd.

Delen & Download

Download preek