Ds. J.S. van der Net - Lukas 23 : 34

Afspelen

De Heere Jezus bidt voor Zijn vijanden

Lukas 23
20-3-2016
Wie Hij aanspreekt in dit gebed
Wat de inhoud is van dit gebed
Wat de aandrang is bij dit gebed
Tijdens deze dienst werd ook de Heilige Doop bediend.

Lukas 23 : 34

Lukas 23
34
En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. En verdelende Zijn klederen, wierpen zij het lot.

Delen & Download

Download preek