Ds. J.B. Zippro - Lukas 23 : 28

Afspelen

Onderwerp

Lukas 23
6-3-2016
De lijdende Christus en de tranen van de dochters van Jeruzalem
De tranen die Hij afwijst
De tranen die Hij aanbeveelt
De tranen die Hij voorzegt

Lukas 23 : 28

Lukas 23
28
En Jezus, Zich tot haar kerende, zeide: Gij dochters van Jeruzalem! weent niet over Mij, maar weent over uzelven, en over uw kinderen.

Delen & Download

Download preek