Ds. C.G. Vreugdenhil - Spreuken 30 : 7 - 9

Afspelen

Het gebed van Agur om zijn dagelijks brood

9-3-2016
Hij bidt om een oprecht hart.
Hij bidt om het brood van zijn bescheiden deel.
Hij bidt om een leven dichtbij God

Spreuken 30 : 7 - 9

Spreuken 30
7
Twee dingen heb ik van U begeerd, onthoud ze mij niet, eer ik sterve;
8
Ijdelheid en leugentaal doe verre van mij; armoede of rijkdom geef mij niet; voed mij met het brood mijns bescheiden deels;
9
Opdat ik, zat zijnde, U dan niet verloochene, en zegge: Wie is de HEERE? of dat ik, verarmd zijnde, dan niet stele, en den Naam mijns Gods aantaste.

Delen & Download

Download preek