Ds. S.W. Janse - Zacharia 2 : 4 - 5

Afspelen

Het derde nachtgezicht

20-9-2015
De bouw
De grootte
De roem

Zacharia 2 : 4 - 5

Zacharia 2
4
En hij zeide tot hem: Loop, spreek dezen jongeling aan, zeggende: Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden, vanwege de veelheid der mensen en der beesten, die in het midden derzelve wezen zal.
5
En Ik zal haar wezen, spreekt de HEERE, een vurige muur rondom; en Ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar.

Delen & Download

Download preek