Ds. R. Kattenberg - Jesaja 53 : 10

Afspelen

Het werk van de Drie-enige God

Jesaja 53
14-2-2016
Het welbehagen van de Vader
Het schuldoffer van de Zoon
De vrucht door de Heilige Geest

Jesaja 53 : 10

Jesaja 53
10
Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.

Delen & Download

Download preek