Ds. J. Driessen - Markus 14 : 26 - 28

Afspelen

Onderwerp

Markus 14
1-3-2009
De vervulling van het Woord van God door de lijdende Borg
In Zijn zingen van de lof des HEEREN
Door Zijn lijden als de Herder des HEEREN
Door Zijn profetie van de leiding des HEEREN

Markus 14 : 26 - 28

Markus 14
26
En als zij den lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar den Olijfberg.
27
En Jezus zeide tot hen: Gij zult in dezen nacht allen aan Mij geergerd worden; want er is geschreven: Ik zal den Herder slaan, en de schapen zullen verstrooid worden.
28
Maar nadat Ik zal opgestaan zijn, zal Ik u voorgaan naar Galilea.

Delen & Download

Download preek