Ds. R. Kattenberg - 1 Samuël 1 : 9 - 11

Afspelen

Een stukje uit het leven van Hanna

31-1-2016
Het tergen van Peninna
De roep tot God
De bedoeling van het gebed

1 Samuël 1 : 9 - 11

1 Samuël 1
9
Toen stond Hanna op, nadat hij gegeten, en nadat hij gedronken had te Silo. En Eli, de priester, zat op een stoel bij een post van den tempel des HEEREN.
10
Zij dan viel bitterlijk bedroefd zijnde, zo bad zij tot den HEERE, en zij weende zeer.
11
En zij beloofde een gelofte, en zeide: HEERE der heirscharen, zo Gij eenmaal de ellende Uwer dienstmaagd aanziet, en mijner gedenkt, en Uw dienstmaagd niet vergeet, maar geeft aan Uw dienstmaagd een mannelijk zaad, zo zal ik dat den HEERE geven al de dagen zijns levens, en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen.

Delen & Download

Download preek