Ds. C.G. Vreugdenhil - Johannes 3 : 25 - 27

Afspelen

De beproeving van Johannes de Doper

24-1-2016
De vraag aan Johannes
De zelfverloochening van Johannes
De overgave van Johannes

Johannes 3 : 25 - 27

Johannes 3
25
Er rees dan een vraag van enigen uit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging.
26
En zij kwamen tot Johannes, en zeiden tot hem: Rabbi, Die met u was over de Jordaan, Welken gij getuigenis gaaft, zie, Die doopt, en zij komen allen tot Hem.
27
Johannes antwoordde en zeide: Een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit den hemel niet gegeven zij.

Delen & Download

Download preek