Ds. C.G. Vreugdenhil - Zondag 41 : Spreuken 7

Afspelen

De actualiteit van het zevende gebod

31-1-2016
Seksualiteit is een gave van God
De gave is verworden tot zonde
Gij zult niet echtbreken
Alle taboes verdwenen
God verbiedt onzedelijk gedrag
Punt 6. Bij God mag je opnieuw beginnen

Ds. C.G. Vreugdenhil heeft over het zevende gebod (HC 41) een vijftal preken gehouden. Dit is preek 1 van 5. Dominee noemt in deze preek dat hij zeven preken houdt, maar in de latere preken komt dominee tot de conclusie dat bepaalde thema's, omtrent de gevoeligheid van het onderwerp, niet bepreekt wordt.

Delen & Download

Download preek