Ds. R. Kattenberg - Lukas 7 : 13 - 15

Afspelen

Jezus de Heere bij Nain

Lukas 7
17-1-2016
Hij troost een bedroefde moeder
Hij wekt een dode jongen op

Lukas 7 : 13 - 15

Lukas 7
13
En de Heere, haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen, en zeide tot haar: Ween niet.
14
En Hij ging toe, en raakte de baar aan; (de dragers nu stonden stil) en Hij zeide: Jongeling, Ik zeg u, sta op!
15
En de dode zat overeind, en begon te spreken. En Hij gaf hem aan zijn moeder.

Delen & Download

Download preek