Ds. M. Golverdingen - Lukas 5 : 27 - 28

Afspelen

De ontferming van Christus over een tollenaar

Lukas 5
5-2-2010
Het zien van Jezus
Het spreken van Jezus
Het volgen van Levi

Lukas 5 : 27 - 28

Lukas 5
27
En na dezen ging Hij uit, en zag een tollenaar, met name Levi, zitten in het tolhuis, en zeide tot hem: Volg Mij.
28
En hij, alles verlatende, stond op en volgde Hem.

Delen & Download

Download preek