Ds. B. Labee - Openbaring 8 : 1 - 5

Afspelen

Een half uur stilte

17-11-2011
De aanleiding tot die stilte
De betekenis van die stilte
De gebeden tijdens die stilte
De beëindiging van die stilte
Deel 8.

Openbaring 8 : 1 - 5

Openbaring 8
1
En toen Het het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in den hemel, omtrent van een half uur.
2
En ik zag de zeven engelen, die voor God stonden; en hun werden zeven bazuinen gegeven.
3
En er kwam een andere engel, en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat; en hem werd veel reukwerks gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar, dat voor den troon is.
4
En de rook des reukwerks, met de gebeden der heiligen, ging op van de hand des engels voor God.
5
En de engel nam het wierookvat, en vulde dat met het vuur des altaars, en wierp het op de aarde; en er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen, en aardbeving.

Delen & Download

Download preek