Ds. R. Kattenberg - Lukas 2 : 31 - 32

Afspelen

Simeon zingt van Kerstfeest naar Pinksteren

Lukas 2
3-1-2016
Zijn zang begint in God
Zet zich voort naar alle volken
Spitst zich toe op de heidenen en Israël

Lukas 2 : 31 - 32

Lukas 2
31
Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken:
32
Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israel.

Delen & Download

Download preek