Ds. J.B. Zippro - Maleachi 4 : 2

Afspelen

De opgang van de Zon der Gerechtigheid

6-12-2015
Wanneer deze Zon opgaat
Hoe deze Zon opgaat
Voor wie deze Zon opgaat
Preek is gehouden in de adventstijd.

Maleachi 4 : 2

Maleachi 4
2
Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren.

Delen & Download

Download preek