Ds. B. Labee - Openbaring 5 : 4 - 5

Afspelen

Het boek en het Lam

10-12-2009
Het boek dat verzegeld is
Het Lam dat bevoegd is
Het loflied dat gezongen is
Deel 2.

Openbaring 5 : 4 - 5

Openbaring 5
4
En ik weende zeer, dat niemand waardig gevonden was, om dat boek te openen, en te lezen, noch hetzelve in te zien.
5
En een van de ouderlingen zeide tot mij: Ween niet; zie, de Leeuw, Die uit den stam van Juda is, de Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven zegelen open te breken.

Delen & Download

Download preek