Ds. C.G. Vreugdenhil - Lukas 1 : 67 - 70

Afspelen

De lofzang van Zacharias

Lukas 1
13-12-2015
Zacharias werd vervuld met de Geest
De Heere bezocht Zijn volk
Hij bracht de verlossing teweeg

Lukas 1 : 67 - 70

Lukas 1
67
En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met den Heiligen Geest, en profeteerde, zeggende:
68
Geloofd zij de Heere, de God Israels, want Hij heeft bezocht, en verlossing te weeg gebracht Zijn volke;
69
En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht, in het huis van David, Zijn knecht;
70
Gelijk Hij gesproken heeft door den mond Zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn;

Delen & Download

Download preek