Ds. J. Driessen - Jesaja 11 : 1 - 3a

Afspelen

De komst van de Zaligmaker

Jesaja 11
16-12-2012
Hij zal vrucht dragen in diepe vernedering
Hij zal toegerust zijn met de Geest des Heeren
Hij zal werkzaam zijn in de vreze Gods

Jesaja 11 : 1 - 3a

Jesaja 11
1
Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isai, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen.
2
En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN.
3
En Zijn rieken zal zijn in de vreze des HEEREN; en Hij zal naar het gezicht Zijner ogen niet richten; Hij zal ook naar het gehoor Zijner oren niet bestraffen.

Delen & Download

Download preek