Ds. B. Labee - Filippenzen 3 : 10

Afspelen

Paulus' verlangen

26-4-2012
Naar Christuskennis
Verlangen naar opstandingskracht
Verlangen naar lijdensgemeenschap

Filippenzen 3 : 10

Filippenzen 3
10
Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende;

Delen & Download

Download preek