Ds. J. IJsselstein - Genesis 5 : 28 - 29

Afspelen

De geboorte van de kleine Noach

In een wereld vol ellende
In uitgesproken hoop en verwachting

Genesis 5 : 28 - 29

Genesis 5
28
En Lamech leefde honderd twee en tachtig jaren, en hij gewon een zoon.
29
En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: Deze zal ons troosten over ons werk, en over de smart onzer handen, vanwege het aardrijk, dat de HEERE vervloekt heeft!

Delen & Download

Download preek