Ds. J.B. Zippro - Romeinen 2 : 4

Afspelen

Gods goedertierenheid die tot bekering leidt

4-11-2015
De rijkdom daarvan
De wetenschap daarvan
Het verachten daarvan

Romeinen 2 : 4

Romeinen 2
4
Of veracht gij den rijkdom Zijner goedertierenheid, en verdraagzaamheid, en lankmoedigheid, niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt?

Delen & Download

Download preek