Ds. J.B. Zippro - Genesis 12 : 1 - 4

Afspelen

De roeping van Abraham

Genesis 12
4-10-2015
Het bevel van God
De belofte van de Heere
De gehoorzaamheid van Abraham

Genesis 12 : 1 - 4

Genesis 12
1
De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal.
2
En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een zegen!
3
En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.
4
En Abram toog heen, gelijk de HEERE tot hem gesproken had; en Lot toog met hem; en Abram was vijf en zeventig jaren oud, toen hij uit Haran ging.

Delen & Download

Download preek