Ds. J. IJsselstein - 1 Korinthe 5 : 6 - 8

Afspelen

Onderwerp

25-10-2015
Drie stukken zijn nodig om te weten om wel getroost te leven en zalig te leven
Hoe groot mijn zonden en ellenden zijn
Hoe ik daarvan verlost wordt
Hoe ik Gode daarvoor dankbaar zal zijn

1 Korinthe 5 : 6 - 8

1 Korinthe 5
6
Uw roem is niet goed. Weet gij niet, dat een weinig zuurdesem het gehele deeg zuur maakt?
7
Zuivert dan den ouden zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus.
8
Zo dan laat ons feest houden, niet in den ouden zuurdesem, noch in den zuurdesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid.

Delen & Download

Download preek