Ds. J. IJsselstein - 1 Korinthe 2 : 12 - 14

Afspelen

Twee soorten mensen

4-10-2015
Geestelijke mensen
Natuurlijke mensen

1 Korinthe 2 : 12 - 14

1 Korinthe 2
12
Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn;
13
Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende.
14
Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.

Delen & Download

Download preek