Ds. A.J. de Waard - Markus 10 : 47

Afspelen

Een drievoudig roepen

Markus 10
9-8-2015
Het roepen van Bartimeüs
Het roepen van de schare
Het roepen van Jezus

Markus 10 : 47

Markus 10
47
En horende, dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen en te zeggen: Jezus, Gij Zone Davids! ontferm U mijner.

Delen & Download

Download preek