Ds. S.W. Janse - Psalmen 42 : 1 - 3

Afspelen

Zielendorst van de dichter

Psalmen 42
23-8-2015
Zijn verblijf
Zijn verlangen
Zijn vraag

Psalmen 42 : 1 - 3

Psalmen 42
1
Een onderwijzing, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach.
2
Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God!
3
Mijn ziel dorst naar God, naar den levenden God; wanneer zal ik ingaan, en voor Gods aangezicht verschijnen?

Delen & Download

Download preek