Ds. S.W. Janse - Filippenzen 3 : 7 - 8

Afspelen

Hoe Paulus rekent

26-10-2014
Zijn winst
Zijn verlies
Zijn uitzien

Filippenzen 3 : 7 - 8

Filippenzen 3
7
Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus' wil schade geacht.
8
Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen.

Delen & Download

Download preek