Ds. J. IJsselstein - 1 Koningen 19 : 9 - 10

Afspelen

Gods verschijning aan Elia bij de berg Horeb

18-6-2015
De vraag van de HEERE
Het antwoord van Elia
Voorbereidingspreek 2/2

1 Koningen 19 : 9 - 10

1 Koningen 19
9
En hij kwam aldaar in een spelonk, en vernachtte aldaar; en ziet, het woord des HEEREN geschiedde tot hem, en zeide tot hem: Wat maakt gij hier, Elia?
10
En hij zeide: Ik heb zeer geijverd voor den HEERE, den God der heirscharen; want de kinderen Israels hebben Uw verbond verlaten, Uw altaren afgebroken en Uw profeten met het zwaard gedood; en ik alleen ben overgebleven, en zij zoeken mijn ziel, om die weg te nemen.

Delen & Download

Download preek