Ds. J. Driessen - 2 Koningen 6 : 1 - 7

Afspelen

Een wonder van God bij de Jordaan

10-10-2010
Een dringende vraag voor het werk
Een bange roep tijdens het werk
Een rijke les bij het werk

2 Koningen 6 : 1 - 7

2 Koningen 6
1
En de kinderen der profeten zeiden tot Elisa: Zie nu, de plaats, waar wij wonen voor uw aangezicht, is voor ons te eng.
2
Laat ons toch tot aan de Jordaan gaan, en elk van daar een timmerhout halen, dat wij ons daar een plaats maken, om er te wonen. En hij zeide: Gaat heen.
3
En er zeide een: Het believe u toch te gaan met uw knechten. En hij zeide: Ik zal gaan.
4
Zo ging hij met hen. Als zij nu aan de Jordaan gekomen waren, hieuwen zij hout af.
5
En het geschiedde, als een het timmerhout velde, dat het ijzer in het water viel; en hij riep, en zeide: Ach, mijn heer, want het was geleend.
6
En de man Gods zeide: Waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats gewezen had, sneed hij een hout af, en wierp het daarhenen, en deed het ijzer boven zwemmen.
7
En hij zeide: Neem het tot u op. Toen stak hij zijn hand uit, en nam het,

Delen & Download

Download preek