Ds. J. Driessen - Filippenzen 4 : 6 - 7

Afspelen

Paulus' vermaning tot christelijke onbezorgheid

9-3-2011
Hoe deze is
Hoe ze ons deel wordt
Welke vrucht ze draagt

Filippenzen 4 : 6 - 7

Filippenzen 4
6
Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
7
En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.

Delen & Download

Download preek