Ds. D.W. Tuinier - 2 Petrus 3 : 8 - 10a

Afspelen

Apostolisch onderwijs aangaande de dag des Heeren

30-12-2011
De wachtende Heere
De lankmoedige Heere
De komende Heere

2 Petrus 3 : 8 - 10a

8 Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij den Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als één dag. 9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. 10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht.

Delen & Download

Download preek