Ds. J.S. van der Net - 2 Koningen 3 : 17

Afspelen

Rivieren in het dorre oord van Edom

20-9-2015
Koninklijke onmacht
Profetische volmacht
Goddelijke almacht

2 Koningen 3 : 17

2 Koningen 3
17
Want zo zegt de HEERE: Gijlieden zult geen wind zien, en gij zult geen regen zien; nochtans zal dit dal met water vervuld worden, zodat gij zult drinken, gij en uw vee, en uw beesten.

Delen & Download

Download preek