Ds. D.W. Tuinier - Nehemia 2 : 20

Afspelen

Gods trouw voor Nehemia en zijn volk

20-9-2015
Gods trouw ervaren
Gods trouw bestreden
Gods trouw beoefend

Nehemia 2 : 20

Nehemia 2
20
Toen gaf ik hun tot antwoord, en zeide tot hen: God van den hemel, Die zal het ons doen gelukken, en wij, Zijn knechten, zullen ons opmaken en bouwen; maar gijlieden hebt geen deel, noch gerechtigheid, noch gedachtenis in Jeruzalem.

Delen & Download

Download preek