Ds. C.G. Vreugdenhil - Romeinen 8 : 21

Afspelen

Onderwerp

27-9-2015
De nieuwe hemel en de nieuwe aarde (De laatste dingen deel 8 - slot)
De zuchtende schepping
Schepping en voleinding
Het nieuwe Jeruzalem
Dit is het laatste deel van de serie 'de laatste dingen' Schriftlezing: Romeinen 8:18-27 en 2 Petrus 1:7-14 Tekst: Romeinen 8:21 en 2 Petrus 3:10

Romeinen 8 : 21

Romeinen 8
21
Op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods.

Delen & Download

Download preek