Ds. B. Labee - Zacharia 4 : 6b

Afspelen

Hoe Gods Geest werkt

7-6-2009
Wat Zacharia daarvan ziet
Wat Zacharia daarover hoort
Wat Zacharia daaruit leert

Zacharia 4 : 6b

Zacharia 4
6
Toen antwoordde Hij, en sprak tot mij, zeggende: Dit is het woord des HEEREN tot Zerubbabel, zeggende: Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen.

Delen & Download

Download preek