Ds. W. Visscher - Lukas 18 : 15 - 17

Afspelen

Ouders & kinderen komen tot de Heere Jezus

Lukas 18
12-10-2014
Preek 10 in een serie over de werken van Christus' in Zijn omwandeling op aarde, uit het Bijbelboek Lukas.

Lukas 18 : 15 - 17

Lukas 18
15
En zij brachten ook de kinderkens tot Hem, opdat Hij die zou aanraken; en de discipelen, dat ziende, bestraften dezelve.
16
Maar Jezus riep dezelve kinderkens tot Zich, en zeide: Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert hen niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods.
17
Voorwaar, zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet zal ontvangen als een kindeken, die zal geenszins in hetzelve komen.

Delen & Download

Download preek