Ds. W. Visscher - Lukas 15 : 28 - 32

Afspelen

De bewogen vader; de oudste zoon

Lukas 15
28-9-2014
Een rechthebbend mens
Een zoekende God
Een opmerkelijk slot
Preek 8 in een serie over de werken van Christus' in Zijn omwandeling op aarde, uit het Bijbelboek Lukas.

Lukas 15 : 28 - 32

Lukas 15
28
Maar hij werd toornig, en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit, en bad hem.
29
Doch hij, antwoordende, zeide tot den vader: Zie, ik dien u nu zo vele jaren, en heb nooit uw gebod overtreden, en gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn.
30
Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht.
31
En hij zeide tot hem: Kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is uwe.
32
Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn; want deze uw broeder was dood, en is weder levend geworden; en hij was verloren, en is gevonden.

Delen & Download

Download preek