Ds. W. Visscher - Lukas 15 : 2b

Afspelen

De Heere Jezus en de zondaars

Lukas 15
21-9-2014
Ontvangt Hij zondaren
Gemeenschap met zondaren
Preek 6 in een serie over de werken van Christus' in Zijn omwandeling op aarde, uit het Bijbelboek Lukas.

Lukas 15 : 2b

Deze ontvangt de zondaars, en eet met hen.

Delen & Download

Download preek