Ds. L. Terlouw - Openbaring 12 : 4 - 5b

Afspelen

Christus komst van de Hemel bezien

25-11-2011
De vrouw die het Kind verwacht
De draak die het Kind bedreigt
Het kind die Zijn macht toont

Openbaring 12 : 4 - 5b

Openbaring 12
4
En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels, en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben.
5
En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.

Delen & Download

Download preek