Ds. J.B. Zippro - Romeinen 5 : 3 - 5

Afspelen

Het roemen in de verdrukkingen

2-8-2015
Een grote genade
Een geheiligde wetenschap
Een gegronde hoop

Romeinen 5 : 3 - 5

Romeinen 5
3
En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende, dat de verdrukking lijdzaamheid werkt;
4
En de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop;
5
En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven.

Delen & Download

Download preek