Ds. J.B. Zippro - Romeinen 3 : 23 - 25

Afspelen

Rechtvaardiging door het geloof alleen

26-7-2015
De belijdenis van zonden
De verlossing door Christus
Het geloof in Zijn bloed

Romeinen 3 : 23 - 25

Romeinen 3
23
Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;
24
En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;
25
Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods;

Delen & Download

Download preek